Fusie van 2 groothandels noopt tot interim projectmanagement.

2018

Interim project: Project management

 

Probleem

Groothandel A neemt groothandel B over. Nood aan tijdelijke mankracht om activiteiten, processen en werkwijzen te uniformiseren.

Oplossing

Inzetten van interim projectmanager met als taak de integratie te begeleiden, en in het bijzonder om de procedures in verkoop, marketing, en interne communicatie in nieuwe structuur te harmoniseren.

Resultaat

Twee aparte identiteiten versmolten tot één enkele organisatie in 2018. Harmonisatie van de hele commerciële en logistieke organisatie (pick,pack & deliver). Integratie van customer serviceteam.

Share This