1
(2)

Migratie van een project gedreven mediabedrijf naar een product gedreven organisatie. 

2017

Consulting case: Go-to-market strategy

 

Probleem

Een marktleider in B2B digital entertainment wil omschakelen van ad-hoc projecten naar een meer stabiele kasstroom.

Oplossing

Voorbereiding en sturing van internationale workshops bestaande uit countrymanagers, verkoopteams, productontwikkelaars en directie ter definiëring van de nieuwe go-to-market strategie. Integratie van concepten als ‘Where best to play” en “How best to win” met als objectief de omzet te vergroten.

Resultaat

Invoering van een nieuwe visie met doelstellingen op basis van de nieuwe go-to-market principes:

  • Validering van nieuwe visie en ambities. Afstemming van de go-to-market building blocks
  • Duidelijkheid omtrent WAT we gaan verkopen aan WIE en door WIE
  • Commerciële aanpak van hoe de trechter mbt elk van de beschikbare producten te voeden
  • Uittekenen van roadmap om het veranderingsproces en de afgeleide go-to-market strategie door heen de organisatie succesvol te implementeren.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 1 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Share This