0
(0)

Retailer zoekt tijdelijke versterking van marketingteam

28
OCTOBER, 2018

Interim management – Marcom

 

Probleem

Langdurige afwezigheid door zwangerschap brengt marketinginitiatieven en campagnes in het gedrang

Oplossing

Inzetten van ervaren interim marketingmanager uit het Minds&More netwerk. De Marketing Manager was verantwoordelijk voor het opstellen en het uitrollen van het marketingplan in Luxemburg en België.

Resultaat

Verzekering van de continuïteit van de marketing operaties. Een heel tevreden klant inzake geleverde prestaties. Dit project mondde uit in een langdurig partnership

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Share This